نيمچه شعرهای من.

کسی که ديگر
دوست ندارد را
-مردم-
ميبرند جايی دور
ومی کارند

*

در مترو
همه ـ تن ها ـ
هستند.
*

صاد صابون
در فاصله
لــــــــیــــــــز
کرده زمانی
که دست نمی دهد
لبت را
ـ پوسيدن ـ

*
کشش
آن است
که تو داری
من ندارم

*
برای پرنده نمردن
نیازمند اسیریم.
*
در شعر نا پایدار تو
احتمال کاعذ
کم است
مدام بنویس:
درخت...
*

/ 8 نظر / 5 بازدید
گمنام شايدهم بي نام

دوست دارم از جايي ديگر از چيزي ديگر بگويي.

رضا كردبچه

سلام...ببينم ميتونی کنتور وبلاگمو راه بندازی(شماره بازديد)؟؟راستی اون مقا له های پسا پسا مدرن چی شد؟!سپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

سپهر

... اينم از شاعر معاصر كه مي گه كوه ها با همند و تنهايند هم چو ما با همان تنهايان. فقط مي مونه واژه ي مترو كه خوب ننشسته. قربان ات.

سپهر

سلام.جون داداش به جز اولی بقيه شو خوتم دوست ندارياااا خودمونيم.تنها در مترو تنها هستندخيلي ديگه دست مالي شده.اون از شاعر قديمي كه مي گه دلا خو كن به تنهايي كه...

سيد ضيا قاسمي

بابا دمت گرم!دراولين فرصت فاشيست بودنم را... به من مياد؟بعداينکه ناراحت نباش باتوهم مصاحبه می‌کنم.

faribafayazi

سلام!الهام نگاه کن تو هيچگاه پيش نرفتی تو فرو رفتی. خودت که می دونی من حوصله ی تعريفهای کشکی را ندارم .کوتاهی می تواند يک فاصله از گذشته باشد.اونم از اون گذشته ی درازه تو.ولی نمی توانم بگم يک تجربه ای که به سمت جلو رفته باشد .بيشتر در حد يک بازی يواش.بازی که خيلی به بازی گرفته شده.شعر فروغ را هم به خاطر اون فروغ بازيها نوشتم يادت هست. اگه خواستی منو بتکونی بيا خونم.موفق باشی.