اينجا نميشود گفت اما تو بگو...

شنبه همانجا راس ساعت دييييييييييييييييييييييييييير....
منتظرم بيشوخی.

/ 3 نظر / 6 بازدید
I Q

منتظر پيام هاي ديگران نباش چون انتظار آدم را خسته مي كند.با اين حال من هم منتظرم.

حسن

سلام .اين هم از لينک ;) .

hasanalivadog

اين يكي از شعراي منه انگشت مي كنم به حلق و و وخودكار ِ آبي ام قي مي كند به خلق شعري خفه از آب و تاب را