مصاحبه آرمان

 

 

مصاحبه روزنامه آرمان با من  - شنا در سوپ سیال جهان- 

/ 3 نظر / 29 بازدید
یگانه

خوندمت. خوب.خوب. خوب[گل]

ن ب

الهام جان خوشحالم که عکست و دیدم دلتنگت بودم و هستم کلیم خانوم با سواتن آفریییییییییییین