داره خوش ميگذره (هوم)

تعطيلات داره خوش ميگذره.نمره های اين ترمم الکی الکی خوب شد دل همه خرخونها بسوزه
شش روزه نشستم خونه وعشق... هر کتابی دلم بخواد ميخونم هر فيلمی بخوام ميبينم گرچه خوب قبلش هم بد نميگذشت ولی به اين خوبی نبود(بود؟)
کارهای نشريه هم زيادی عقب افتاده بچه ها سر مسائل کوچولو موچولو درگيرند وطبعا از خيلی چيزهای اصلی دور که نه پرت شدندمنم بيخيالشون شدم. گهگاهی يه تلفن و...
راستی چرا راجع به جلسه نقد کتاب شعر صمد تيمور لو ننوشتم؟ تو فرهنگسرای اقوام بود رفتم ای کولاکی کرديم گفتم زود جيم بشم الان میاد خفه ام میکنه اما کلی تشکر کرد
کتاب بیرون تعريف نشده است حدود ۴۷ صفخه انتشارات مديا پر از هذيان های که بيشتر بیماران اسکيزوفرنی باهاش زندگی میکنند و دوصفخه ی بحث برانگیز.دو صفخه ی خالی با این عنوان شعر کوتاهم دوصفخه جا میگیرد صفخه یک صفخه دو !!!!
.
نقد های جالب وبه جايی روی اين شد که جا ووقتش نيست.سرگرم نوشتن دوتا نقد توپم..

/ 0 نظر / 6 بازدید