/ 4 نظر / 30 بازدید
فاطمه

الهامی تو سه گانه درخت ت رو گذاشتی من یه گانه ی درخت .....بیا میوه شو ببین ....ببین میپسندی؟

میم

یک‌ریز و ریز ریز ... و چه عکس خوبی الهام جانم..

مجید حیدری

[متفکر]

کریمی

سلام آمدم و زیر درخت شعرت آرمیدم با ریز ریز برگهایی که روح احساسم را نواش دادند زیبا بود قلمت بارانی