دلگير نشو.

                                      ماهی تو که بر بام شکوه آمده است

                                      آيينه زدستت به ستوه آمده است

                                      خورشيد اگر گرم تماشای تو نيست 

                                      دلگير نشو زپشت کوه آمده است...     

/ 2 نظر / 4 بازدید
IQ

هيچ ميدوني كه خورشيد/از ديدن تو تب كرد؟/چرخيد و سرگيجه شد/اونور روز و شب كرد؟/اون روي ماه و بالا/ آورد تو آسمونا/روي تو روشن بشه/چشم خودش به دنيا/اما فقط تا به حال/دنبال تو دوييده/خسته و داغ و داغون/هي به خودش تابيده/خورشيد دربو داغون/يه عمره دنبالته/حالا رسيده اينجا/ويلونه وبلاگته/