شبيه جهان.

(وقتم کن که بگذرم)مجموعه داستا نی ازليلا صادقي است که زمستان ۸۱ ازسوی نشر نيلوفر وارد بازار کساد و غبار گرفته ي کتاب شد و با تعجب و کنجکاوی به اين سو و آن سو نگريست
کتابی که درست شبيه جهان جان دارد و در خودش اتفاق می افتد و با خودش زنده است و ميلی عجيب به ماندن دارد.مثل جهان کوچک ژنها و پروتيينها که در تعامل و جدال شبانه روزی کليتی شگفت را پديد می آورند.
اگر اين کتاب را تهيه کرديد مراقب باشيد طوری در قفسه کتابهايتان قرارش بدهيد که آب تنگ ماهی هايش نريزد و يا يک وقتی خدايی نا کرده شخصيتهای کوچک و کنجکاوش نا غافل از آن بالا به پايين پرت نشوند که زبانم لال(!) پاهای ظريفشان بشکند و ديگر نتوانند به داستان بر گردند...
در مورد طرح و شخصيت و زاويه ديد يا به اصطلاح راوی داستانهابه هيچ وجه نمی توان بر اساس معيارها و شا خصهای نقدی که مدتها خوانده ايم و می خوانيم قضاوت کنيم منتقد اين داستانها می بايست زبانی شبيه يا مثل خود داستان داشته باشد
ويژگی بارز و متحير کننده کتاب تفکيک نا پذيری عناصر تشکيل دهنده کتاب است فصلها را نمی توان از يکديگر واز پيشگفتار و حتی طرح روی جلد جدا کرد
هيچ چيز به طور مطلق سر جايش نمی نشيند و از هيچ معين شده ايی تبعييت نمی کند
کسی در مقام نويسنده محکم وبا اقتدار نمی نشيند تا به قلم و روند داستان حکمرانی کند
و برای هر اتفاقی فلسفه ای داشته باشد
بلکه او گاهی کودک بازيگوش و بي پروايی است که شيطنت می کند فاش می گويد و ساختار کلمات و جملات را بر هم می ريزدو گاه فيلسوفی است که مثل يک استاد دلسوز می خواهد ناسازه و مسئله ی پيچيده ای را به زبان ساده باز گويد
بدون اينکه قهرمان بسازد و بخواهد دو دستی و با زور قهرمانش را به سمت افتخارات يا درد های بزرگ پيش براند و گاه خودش هم در داستانش گم می شود و مخاطب را تا آزادی و اختيار کامل زندگی در يک کادر و نقطه شدن پيش می برد
بطور کلی من کتاب را جهانی تازه ديدم که يک آفريننده خلاق آن را از جنس مادی کاغذ و روح کلمات تدبير کرده است وبه تمام آفرينندگان شبيه خودش آزادی کامل برای قدم زدن ديدن خواندن و خوانده شدن را بخشيده است
به هر تقدير من هشتمين شبی است که يکربع به دوازده تا دوازده را اينطرفها نيستم.

/ 4 نظر / 4 بازدید
مردي براي تمام فصول

سلام. از و بلاگ خانوم صادقی تونستم وبلاگ شما رو پيدا کنم. حدس زدم کسانيکه به ليلا سر مس زنند شايد نوشته هاشان همچون ليلا هدفمند و مهنی دار باشد. برای او نوشتم که بر خی وبلاگها مانند تابلوهای خيابان است که يک نظر ديده و رد می شويم و وبلاگ ليللا به گونه ايست که می ايستيم و با دقت می خوانيم و نهايتا يا فکر می کنيم يا نتيجه ميگيريم. اين در مورد نوشته های شما هم صادق است. محکم اميدوار و پر شور ادامه بدهيد. منتظر مطالب بعدی شما هستم

leila

با سلام دوست عزيز خيلی خوشحالم که کسی درباره داستان هايی که يک زمانی زير دستم زندگی می کردند و حالا دور از چشم من در کوچه و خيابان پرسه می زنند؛ اينطور فکر می کند و مهم تر از همه می نويسد. دوست خوبم؛ به صراحت بگويم که اين روزها آدم ها می ترسند از چيزهايی که دوست دارند حرف بزنند از ترس اينکه فردا بفهمند همانی نيست که فکر می کردند. همه سکوت می کنند. نيشخند می زنند و با طعنه از کنار هم عبور می کنند. در عوض همه از چيزهايی که بدشان می آيد حرف می زنند. از صميم قلب خوشحالم که شما خواننده آن اثر بوديد و مايلم بدانم بعد از شب هشتم چطور فکر می کنيد. پيروز باشيد. با سپاس

مجهول

مطلبی جالبی بود. با اجازه به آن لينک خواهم داد...