عجيب (۲)

نگاهش به تلفن افتاد وچشمهای شبيه چاهش بخار کرد
-تماس الهاتفی الی البوش! لطفا.
قبل از اعلام موا فقتم پريد سمت تلفن وچهل تا شماره گرفت
-هلا!... هلا!.. کيف حالک ايها البوش؟ انا الصدام! انا المفلوک!بي خيالک الجان امک...کل النفط العراق کل الشي العراق مالک....دست بردار جان المادرک! انا غلطونی! حالا يه چيز گفتونی...
بچگی کردونی...
هنوز حرفهایش تمام نشده بود که همهمه ای کوچه را پر کرد صدایی از بلند گو به گوش ميرسيد
-توجه کنيد ليزا رايس صحبت ميکنه.شما رديابی و محاصره شديد! الهام خانم حماقت نکن و تا پدرت نيامده صدام را تحويل بده!
-ترس برم داشته بود وبرده بود وخيال بر گردوندن هم نداشت.گفتم بلند شو بريم بيرون
-لا.. لا اصبر اتمم الپاورچين!
گفتم بسيار خب برايت ظبط می کنم می فرستم زندان.حالا برو بيرون
زير نويس سريآل پاورچين اعلام کرد :گويا فردا ليزا رايس واشنگتن را به مقصد نا معلومی ترک ميکند

**********************
وقتی بابا برگشت گفت همسايه ها يّه چيزهایی می گفتند؟ زبانم بند امده بود
-چه---چه---چی--زایی؟
-میگفتند انگار بيرون چيزی می فروختند وصدای بلند گو نگذاشته درست وحسابی پاورچين را
ببينند. **************************************************************

/ 3 نظر / 8 بازدید
وريا مظهر ( آيرو )

الهام جان! در قسمتِ لينك هاي همسايه در وبلاگم بهت لينك دادم. شاد باشي!

محمد آزرم

سلام. اگر دوست داريد داستان بنويسيد به راوي ۱۰۰۱ مراجعه كنيد.

pooya

از داستان کوتاه گزارش گونتون خيلی خوشم امد.خيلی جالب بود که در چند خط هم خصوصيات مردم ايران هم ويژگيهای جعبه جادوی ايران و.....به طور کامل تشريح کرديد.اگر امکان داشت باز هم هينگونه بنويسيد.