چای و نسکافه !(۲)

حالا از بقيه اش بشنويد؛
بله من با زبان سي سال پيش شعري مي نويسم ‚چون در جامعه اي زندگي مي كنم ‚ كه ابزار اطلاع رساني شفاهي اش ‚ هنوز زباني است كه سي سال پيش استفاده مي شده است بدون هيچگونه تغييري در نحو و دستور و لحن و بيان ؛ درست است كه جهان تغيير كرده است و جهان پر از دگرگوني با يك آنتن و گيرنده ساده در معرض تماشاي چشمهاي مشتاق و پرسشگر و متحير ماست اما هنوز گرفتار اين جهان خودمانيم و جامعه ما مثل هوايي كه تنفس مي كنيم ( وناگزير از آنيم ) ما را احاطه كرده است ‚ ما هنوز اين طرفيم ‚ با تمام امكانات و داشت هاي اين طرف ؛
خواستن آن طرف بايد موجب برنامه ريزي و فعال شدن داشته هاي اين طرف بشود ‚نه از دادن!!! كه اين خسارت در خسارت است!
دغدغه ما عقب ماندن است ‚ وقتي « شعر » دغدغه باشد ‚ يك گوشه نشستن و سرودن كافي و لذت بخش است ‚ اما وقتي « شاعر » بودن دغدغه ‚كه نه ‚ دق دقه يك نسل مي شود ‚ قضيه پيچيده تر از اين حرفهاست ‚ به خصوص اگر محبت نسلي پر شور و با انرژي در ميان باشد كه در عصر انفجار اطلاعات در هواي گرگ و ميش يك جامعه زندگي مي كنند ‚ جامعه اي كه از دو هزار و پانصد سال استبداد مي آيد ‚ از يكي دانستن شاه و قانون !و به تبع آن قانون گريزي....

/ 3 نظر / 6 بازدید
سعيد

مي بخشيد پابرهنه مي پرم وسط ولي مي بينم راه ديگه اي ندارم آخه اين يه چيز جذابي هست كه منو مجبور مي كنه كه جواب بدم . به نظر من نبايد از شاعر پرسيد كه چرا اين زبان رو انتخاب مي كنه شاعر زماني كه دست به آفرينش مي زنه به هيچ مختصاتي وابسته نيست حالا چه اشكال دارد اين دوست شما با ماري تانگو رقصيده باشد . شايد او تانگو مي رقصد تا در اين رقص جادويي كه ما از آن نصيبي نداريم تصاوير بكر و تازه تري پيدا كند آنكس كه نر قصيده است هميشه از اينكه گاهي اوقات ممكن است سر بخورد مي ترسد . شما هم امتحان كنيد به يك بار زمين خوردن مي ارزد .

شهاب مجیبی

من نفهمیدم رشته ات چیه ؟ حقوق دانی ؟ ادبیات می خونی ؟ جامعه شناسی ؟ مورخ هستی ؟ [سوال] کی می دونه ؟[سوال]