حاشیه نرو

حاشیه نرو

بگو که ظرف سوراخ بوده

و عشق

تمام عشق

ریخته است.

بگو چیزی نمانده برای سوی چشم / برای نای پا/ برای میل دست

بگو که لانه بردارم از میان  سینه ات  // بروم

 

 

بخشی از یک شعر بلند/ الهام حیدری

/ 2 نظر / 34 بازدید
phoenix

ديوونه ! دلت مياد بري؟

علی

بگو که لانه بردارم از میان سینه ات // بروم این خط به طور عجیبی منو به یاد ابتدای گیرای شاهکار دولت آبادی، کلیدر انداخت. و لانه کبوتری که از میان سینه مارال پرواز میکنند....