۱۳۸۳/۳/۱۱
 

                             مصاحبه با حضرت نا متناهی (قسمت دوم )


گفتيد کيهان ياد اين تئوری گسترش کيهان افتادم که توی کتابتون بهش اشاره کرديد که  چه ميدونم ما زمين و آسمان را آفريديم و انا لموسعون... که ديشب تو اخبار هم ميگفت سرعتش داره روز به روز بيشتر ميشه از انبساط و پهن دامنه شدن جهان چه منظوری داريد؟


 جهان پهن دامنه نمی شود جهان دارد در خودش توسعه می يابد . جهان دارد می شود و اين خاصيت ارض است...از ابتدای همين مصاحبت چند هزار ستاره پيدا و چند هزار ستاره محو شدند و از آنجا که همه چيز در ما اتفاق می افتد پهن دامنگی فقط  برای فهم شما مناسب است.


پس اينطور که شما داريد به اسم فهم مارو می پيچونيد قضيه ی پل صراط که مثل يک مو زير پا نازک و نازک تر هم ميشه کشکه ديگه ؟


خير .آن حقيقتی محض است اگر تعقل کنيد.


اون وقت شما خنده تون نمی گيره وقتی  ما آدما دونه دونه از روی اون پل نازک بيافتيم ؟


شما بارها از روی  اين پل افتاده ايد و آنان که می فهمند هميشه در من خنديده اند.


ميشه بگين ما چه موقع هايی از روی اين پل افتاده ايم ؟


آنجا که مرزهای کوچک و باريکی  ميان  برخی واقعيات هست و شما ناديده اشان می گيريد.  اگر تنها در کلمه های اطرافتان تعقل کنيد می دانيد که چه قدر فاصله هست ميان جسارت و وقاحت ؟ ميان صداقت و درشتی ؟ ميان ايمان و شرک ؟ ميان حجاب و پرده دری ؟ ميان جهل و علم ؟


بگذريم... راستی قربون شما و تمام دم و دستگاهتون برم  جسارته ها ! ولی اين چند ريشتر اعصاب خوردکن ديگه چی بود ؟ ببخشيدا  کم اعصاب ما جوونها خورده يا به عبارتی کم تو جامعه مون نا امنی ( اقتصادی سياسی اجتماعی و ... ) هست ؟ راستی چرا ...؟


نا امنی های جامعه اتان را خود پديد آورده ايد و تا زمانی که موانع به طرق بشری و ارضی قابل اصلاح و حذف باشد ما دخالتی نمی کنيم... ما به شما سيستم کارا و پيچيده ايی اعطا کرده ايم که استفاده نمی کنيد  به درستيکه شما دشمن آشکار خودتان هستيد.


به هر حال يه چند نفری به من گفتند که دوست ندارند بميرند ميشه سفارششون رو در گوشتون بکنم ؟


آن ها که دوست ندارند بميرند نمی ميرند .


جدی ؟ يعنی اينو با اطمينان به همه بگم ؟


بگوييد و  آن تکه از شعر خودتان را هم در ادامه بخوانيد که ؛ مردم /کسی را که ديگر دوست ندارد را/ ميبرند جايی دور/ و می کارند.


يعنی مردم بم هيچ کدوم دوست نداشتند زنده بمونن ؟


خير. اگر داشتند کاری انجام ميدادند.


ای بابا اون طفلکی ها که کاره ايی نبودند مسئولين بايد کاری...


شما همگی مسئول هستيد. دست کم شما همگی تان مسئول جان خود می باشيد.من هنگام آفرينش آنچه در جمجمه اتان داريد به خود مرحبا گفته ام اما شما...


حالا که تو بحثهای روز هستی و ميدونی سيستم فاسد چطور  اعضا و افراد رو هم فاسد می کنه می تونی بهم بگی اصلاح اين سيستم وامونده احتياج به کدوم نوع از مهندسی اجتماعی داره ؟


جامعه را فرد فرد شما قوام داده است و جوامع  شما انسانها  هرگز با مهندسی اجتماعی اصلاح نمی شود شما انسان هستيد و نه پيچ و مهره.شما نياز به الگو سازی و نشر الگوها  داريد.اين را به علی هم در آغاز حکومتش گفتيم و منابع انسانی او نظير ميثم تمار و...   هر چند قليل اما کارا بودند و ۲۵ سال جهل و دوری از ريشه ها را اصلاح نمودند.


راجع به جنگ تو عراق و اين فجايع....


 


                                              ادامه دارد...


 

 

...