۱۳۸۳/٢/٢٢
 

شعری به نام کندوان.

کندوان، روستای کوچکی است در نزديکی شهر اسکو، در ۵۰ کيلومتری جنوب غربی تبريز. اين روستا، برای مردم منطقه آذربايجان و زنجان، با چشمه‌های آب‌معدنی‌اش (که گویا برای درمان بیماریهای کلیه سودمند است) شناخته‌شده و آشناست.
اما به‌یادماندنی‌ترین ویژگی کندوان، سیمای کالبدی آن است. طبیعت، در این بخش از کوهستان سهند، هنرنمایی خود را، به‌شکل توده‌های سنگی دوک‌مانند یا کله‌قندی، در برابر چشم آدمیان نهاده؛ و آدمی، از زمانی که به روزگار ساسانیان می‌رسد، با کندن و سوراخ‌کردن این دوکهای سنگی، یکی از دیدنی‌ترین و کم‌مانندترین نمونه‌های معماری بی‌معمار را، بازآفریده‌است.

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کندوان، جهان بيمانندی است که در آن، نشانی از مال من و مال تو و ... ديده‌نمی‌شود. در کندوان، آدمی سرپناه و زیستگاه خود را، با بهره‌گیری از داده‌های طبیعت و در دل آن ساخته‌است؛ بی‌آنکه سیمای طبیعت را، برای رسیدن به خواسته خود، دگرگون یا ویران کند.
 در کندوان، طبیعت بستر شکل‌گیری بافت زیستگاه را، ازپیش در برابر آدمی نهاده‌است؛ و آدمی، هشیارانه این پیشکش را گرامی داشته و چیدمان خانه‌ها را، همخوان با طبیعت پیش روی خود، با زیبایی و کارآیی درخور، سازمان‌داده‌است. کالبد ازپیش آماده سنگی، هر‌آنجا که بایسته است، با پلهای چوبی و دیواره‌های آجری، کامل‌شده‌است و اتاقها، از درون با راهروهایی که در سنگ کنده‌شده، به‌هم راه‌می‌یابند.
با گذر زمان، شماری از مردمان کندوان، برای دستيابی به يک زندگی آسوده‌تر، خانه‌های کنده‌شده را رهاکرده و در پايين کوه، خانه‌هايی به‌شيوه روستاهای ديگر ساخته‌اند. اما خوشبختانه، بسياری از خانه‌های ديرينه روستا، هنوز زيستگاهی زنده و پرجنب‌جوش هستند؛ و اين ويژگی يکه‌ای است که کندوان را، از انگشت‌شمار جاهای همانند آن در اين جهان، جدا و در ميان آنها برجسته می‌سازد. نوشته و عکس، تنها گوشه‌هايی از زيبايی آموزنده کندوان را می‌تواند پيش رو گذارد. اما برای دريافت همه‌سويه معماری بی‌معمار کندوان، ديدن آن بايسته است.
.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                **********************

 

طفلک الهام ، نشست اونقدر فکر کرد چی بزاره تو وبلاگش تا به اينجا رسيد خدا هيچ جوون اميدواری رو در نمايشگاه کتاب از پيدا کردن کتابی خسته و کوفته  نکنه. حالا اگه دلتون ميخواد يه مقاله ی توپ هم بخونيد و بدون پذيرايی از وبلاگش نريد بيرون اينجا رو کليک کنيد ـ

...