۱۳۸٢/٥/۱۸
چهار شنبه ها نقد و برسی فيلم در فرهنگسرای اقوام.
چهار شنبه ايی که گذشت بين ساعات ۱۹-۱۶ اولين فيلم بلند عباس کيارستمی با عنوان مسافر در سالن همايشهای فرهنگسرا و با حضور احمد طالبی نژاد نويسنده و فيلمنامه نويس توسط دوستان علاقمند به نقد و برسی کشيده شد.مسافر که يک فيلم ۳۵ ميليمتری سياه و سفيد در ۷۴ دقيقه و محصولی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۵۳ می باشد از بسياری جهات بهترين و دوست داشتنی ترين اثر کيا رستمی است.
من و دوستانم کمی دير به اين جلسه رسيديم اما در همان زمان اندک متوجه فضای صمیمی و پر از اشتیاق جلسه شديم بخصوص اينکه بحث از خود فيلم بسيار فراتر می رود و نوعی نگاه مقايسه ای و از بالا به تمامی مکاتب هنری-ادبی روز ثمره ی شرکت در چنين جلساتی است . ما (من با دوستانم) قرار گذاشته ايم هر هفته چهارشنبه ها آنجا باشيم و گزارشی از آن را در وبلاگهايمان بگذاريم راستی شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.
ميدان ابوذر- خيابان سجاد جنوبی- ميدان بهاران- فرهنگسرای اقوام
تلفن:۶۲۳۷۴۷۰-۶۲۱۸۵۶۸ ...