۱۳۸۱/۸/٢۱
به نام او كه تنهايم نمي گذارد...
‹‹‹ همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس
كه درازست ره مقصد و من نو سفرم›››

سلام؛
پرسه قرار نيست خيلي جدي باشد ؛ ولي با كسي هم شوخي ندارد....
مهم نيست خانم هستم يا آقا ‚ چند سال دارم و چقدر وزين هستم(!)
مهم پرسه پرسشهاي يك جوان درگير پر دغدقه است كه در يك جامعه در حال گذار مدام اين سو آن سو مي دود تا ......تا در پرش جامعه از اين جوي نا آشناي وسيع به نام« تجدد » خيلي چيز ها از دست نرود ‚ خيلي چيزهاي ظريف و شكستني!
مسلما يك درگير ك ابزاري ندارد ‚ اگر كمي عاقل باشد ‚و از هزينه فرافكني هاي معمول هم بترسد (مثل شيشه شكستن) سعي مي كند افكار پريشانش را به افسار يك منطق فكري ‚ يا زباني بسپارد و بعد در مقابل يك آفرينش و يك محصول احساس خرسندي كند ....
اما خوب زياد يك جانبه نگاه نكنيم!رهاورد يك پرسه با دقت مي تواند چيزهاي مرغوب و ارزشمندي باشد كه دست و دلبازي يك وبلاگر صبور و علاقمندي چون شما را مي طلبد .....

‹شاد باشيد›
...